Category :

หากพูดว่าคันจิเป็นหัวใจของภาษาญี่ปุ่นก็คงไม่เกินไปเพราะคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะเขียนเป็นคันจิเพื่อให้เป็นทางการและสื่อความหมายได้ถูกต้อง ส่วนใหญ่เพื่อนๆที่เรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆมักจะประสบปัญหาการจำตัวอักษรเหล่านี้ไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับ เพราะคันจิมาตรฐานหรือโจโยคันจินั้นมีเกือบ 2000 ตัวซึ่งเป็นกลุ่มตัวอักษรที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ตัวอักษรคันจิที่คนญี่ปุ่นเอามาใช้นั้นที่จริงมีมากกว่านี้เยอะครับ ข้อสอบวัดความรู้คันจิที่จัดสอบในญี่ปุ่น ระดับที่ยากที่สุดนั้นให้คำจำกัดความสำหรับผู้สอบผ่านว่ารู้คันจิราว 6000 ตัวเลยทีเดียว แต่พวกนั้นไม่ค่อยจำเป็นเท่าไรเพระส่วนใหญ่จะเป็นคำในลักษณะหนึ่งคำหนึ่งความหมาย ดังนั้นเรามาเน้นที่ 2000 ตัวแรกผมก็ว่าเพียงพอแล้วล่ะครับ

แรกๆที่ผมศึกษาเองนั้นก็ได้ลองจำหลายวิธีจนถึงขนาดนั่งคัดกันเลยทีเดียวแต่ผลที่ได้ก็คือจำได้ไม่เยอะเท่าไรคือประมาณ 30-40% เท่านั้นเอง